Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2006

Zdeněk R. Nešpor:
Timothy A. Byrnes – Peter J. Katzenstein (eds.): Religion in an Expanding Europe [605]

Nešpor, Zdeněk R.. 2006. „Timothy A. Byrnes – Peter J. Katzenstein (eds.): Religion in an Expanding Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (3): 605-607

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz