Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2006

Ivo Možný, Stein Ringen, Tim Smeeding and Lee Rainwater:
Jiří Večerník [599]

Možný, Ivo, Stein Ringen, Tim Smeeding and Lee Rainwater. 2006. „Jiří Večerník.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (3): 599-604

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz