Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2006

Radka Dudová:
Old Obligations in the Modern World: The Father as Provider before and after Divorce [573]

Dudová, Radka. 2006. „Old Obligations in the Modern World: The Father as Provider before and after Divorce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (3): 573-590

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz