Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2006

Dagmar Dzúrová, Lado Ruzicka, Eva Dragomirecká:
Demographic and Social Correlates of Suicide in the Czech Republic [557]

Dzúrová, Dagmar, Lado Ruzicka, Eva Dragomirecká. 2006. „Demographic and Social Correlates of Suicide in the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (3): 557-572

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz