Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2006

Natalie Simonová, Dominik Antonowicz:
Czech and Polish Higher Education – from Bureaucracy to Market Competition [517]

Simonová, Natalie, Dominik Antonowicz. 2006. „Czech and Polish Higher Education – from Bureaucracy to Market Competition.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (3): 517-536

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz