Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2006

Petr Matějů, Anna Vitásková:
Interpersonal Trust and Mutually Beneficial Exchanges: Measuring Social Capital for Comparative Analyses [493]

Matějů, Petr, Anna Vitásková. 2006. „Interpersonal Trust and Mutually Beneficial Exchanges: Measuring Social Capital for Comparative Analyses.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (3): 493-516

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz