Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2006

Stein Ringen:
The Truth about Class Inequality [475]

Ringen, Stein. 2006. „The Truth about Class Inequality .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (3): 475-492

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz