Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

(sek):
Tomek Kitliński: Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristewej [252]

(sek), . 2004. „Tomek Kitliński: Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristewej .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 252-252

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz