Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

(mp):
Dagmara Jaszewska: Nasza nedojzrała kultura: Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem [250]

(mp), . 2004. „Dagmara Jaszewska: Nasza nedojzrała kultura: Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 250-250

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz