Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

(mp):
Miroslav Marcelli, Miroslav Petříček: Dublety [249]

(mp), . 2004. „Miroslav Marcelli, Miroslav Petříček: Dublety.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 249-249

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz