Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Linda Sokačová:
Martina Pachmanová (ed.): Neviditelná žena [226]

Sokačová, Linda. 2004. „Martina Pachmanová (ed.): Neviditelná žena.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 226-228

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz