Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Michael Voříšek:
Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie [224]

Voříšek, Michael. 2004. „Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 224-225

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz