Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Miloslav Petrusek:
Václav Bělohradský (*1943) – vlastenec planety Gaia (Miloslav Petrusek) [Václav Bělohradský (*1943) – The Patriot of Planet Gaia] [212]

Petrusek, Miloslav. 2004. „Václav Bělohradský (*1943) – vlastenec planety Gaia.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 212-216

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz