Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Miloslav Petrusek:
Edvard Beneš – zjev bodavé tragičnosti (Miloslav Petrusek) [Edvard Beneš – The Phenomenon of Poignant Tragedy] [207]

Petrusek, Miloslav. 2004. „Edvard Beneš – zjev bodavé tragičnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 207-211

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz