Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Selma Smailagić:
Nezarámovaný obraz: Jackson Pollock v psychoanalytické teorii Julie Kristevy [Unframed Painting: Jackson Pollock through the Psychoanalysis of Julia Kristeva] [179]

Smailagić, Selma. 2004. „Nezarámovaný obraz: Jackson Pollock v psychoanalytické teorii Julie Kristevy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 179-194

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz