Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Daniel Just:
Historizovat metahistorii – dialektický kriticismus Fredrica Jamesona [Historicising Metahistory – The Dialectical Criticism of Fredric Jameson] [157]

Just, Daniel. 2004. „Historizovat metahistorii – dialektický kriticismus Fredrica Jamesona .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 157-178

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz