Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Tomáš Dvořák:
Sex appeal neorganického aneb jak malíř moderního života k postmoderní auře přišel [The Sex Appeal of the Non-organic – How the Painter of Modern Life Acquired a Postmodern Aura] [141]

Dvořák, Tomáš. 2004. „Sex appeal neorganického aneb jak malíř moderního života k postmoderní auře přišel.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 141-156

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz