Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Matěj Stránský:
Současná konkretizace fotografií z varšavského ghetta [The Contemporary Interpretation of Photographs from the Warsaw Ghetto] [117]

Stránský, Matěj. 2004. „Současná konkretizace fotografií z varšavského ghetta.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 117-140

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz