Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Jadwiga Mizińska:
Postmodernismus, kultura videoklipu [Postmodernism, Culture of Music Videos] [105]

Mizińska, Jadwiga. 2004. „Postmodernismus, kultura videoklipu .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 105-116

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz