Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Jiřina Šmejkalová:
Cultural Studies, sociologie kultury a „my”: úvaha mírně metodologická [Cultural Studies, the Sociology of Culture and ‘Us’. Slightly Methodological Reflections] [77]

Šmejkalová, Jiřina. 2004. „Cultural Studies, sociologie kultury a „my”: úvaha mírně metodologická.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 77-94

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz