Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Jan Balon:
Sociální teorie a kulturální studia: dva typy interdisciplinárního přístupu [Social Theory and Cultural Studies: Two Types of Interdisciplinary Approach] [49]

Balon, Jan. 2004. „Sociální teorie a kulturální studia: dva typy interdisciplinárního přístupu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 49-66

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz