Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Petr Mareš:
Od práce emancipující k práci mizející [From Work as an Emancipator to Work That’s No Longer There] [37]

Mareš, Petr. 2004. „Od práce emancipující k práci mizející.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 37-48

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz