Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Miloslav Petrusek:
Úvodem k monotematickému dvojčíslu Sociologie kultury, kulturologie nebo cultural studies? [Introduction to the Thematic Issue: Sociology of Culture, Culturology, or Cultural Studies?] [7]

Petrusek, Miloslav. 2004. „Úvodem k monotematickému dvojčíslu Sociologie kultury, kulturologie nebo cultural studies? .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (1): 7-10

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz