Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

Czech issue

Content

Miloslav Petrusek:
Úvodem k monotematickému dvojčíslu Sociologie kultury, kulturologie nebo cultural studies? [Introduction to the Thematic Issue: Sociology of Culture, Culturology, or Cultural Studies?] [7]

ARTICLES

Miloslav Petrusek:
Století extrémů a kýče. K vývoji a proměnám sociologie umění ve 20. století [A Century of Extremes and Kitsch. The Evolution and Transformation of the Sociology of Culture and Art in the 20th Century] [11]

Petr Mareš:
Od práce emancipující k práci mizející [From Work as an Emancipator to Work That’s No Longer There] [37]

Jan Balon:
Sociální teorie a kulturální studia: dva typy interdisciplinárního přístupu [Social Theory and Cultural Studies: Two Types of Interdisciplinary Approach] [49]

Lutz Musner:
Kulturwissenschaften a cultural studies: dva nepodobní sourozenci? [Kulturwissenschaften and Cultural Studies: Two Dissimilar Siblings?] [67]

Jiřina Šmejkalová:
Cultural Studies, sociologie kultury a „my”: úvaha mírně metodologická [Cultural Studies, the Sociology of Culture and ‘Us’. Slightly Methodological Reflections] [77]

Patrick Tacussel a Jean-Bruno Renard:
Imaginace a sociologie [The Imagination and Sociology] [95]

ESSAYS

Jadwiga Mizińska:
Postmodernismus, kultura videoklipu [Postmodernism, Culture of Music Videos] [105]

STUDIES

Matěj Stránský:
Současná konkretizace fotografií z varšavského ghetta [The Contemporary Interpretation of Photographs from the Warsaw Ghetto] [117]

PERSONALITIES

Tomáš Dvořák:
Sex appeal neorganického aneb jak malíř moderního života k postmoderní auře přišel [The Sex Appeal of the Non-organic – How the Painter of Modern Life Acquired a Postmodern Aura] [141]

Daniel Just:
Historizovat metahistorii – dialektický kriticismus Fredrica Jamesona [Historicising Metahistory – The Dialectical Criticism of Fredric Jameson] [157]

Selma Smailagić:
Nezarámovaný obraz: Jackson Pollock v psychoanalytické teorii Julie Kristevy [Unframed Painting: Jackson Pollock through the Psychoanalysis of Julia Kristeva] [179]

Jan Jandourek:
Michal Viewegh jako sociolog? [Michal Viewegh as Sociologist?] [195]

PORTRAITS OF SOCIOLOGISTS

Miloslav Petrusek:
Edvard Beneš – zjev bodavé tragičnosti (Miloslav Petrusek) [Edvard Beneš – The Phenomenon of Poignant Tragedy] [207]

Miloslav Petrusek:
Václav Bělohradský (*1943) – vlastenec planety Gaia (Miloslav Petrusek) [Václav Bělohradský (*1943) – The Patriot of Planet Gaia] [212]

Jiřina Šmejkalová:
Edward Said [217]

REVIEWS

Miloslav Petrusek:
Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Úvahy o jejím studiu a využívání [219]

Miloslav Petrusek:
Přemysl Rut: Písničky (Eseje se zpěvy) [221]

Michael Voříšek:
Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie [224]

Linda Sokačová:
Martina Pachmanová (ed.): Neviditelná žena [226]

Michael Voříšek:
George Lakoff, Mark Johnson: Metafory, kterými žijeme [229]

Marek Skovajsa:
Andreas Pribersky, Berthold Unfried (eds.): Symbole und Rituale des Politischen. Ost- und Westeuropa im Vergleich [232]

Alena Kvasničková:
Georg Simmel: O podstate kultúry [235]

Miloslav Petrusek:
Émile Durkheim: Elementární formy náboženského života: systém totemismu v Austrálii [238]

ANNOTATIONS

(ptk):
Pierre Francastel: Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu; Jean Starobinski: Symboly rozumu. Proměny umění a revoluce [243]

(MP) :
Pavel Semjonovič Gurevič: Kulturologija. Kurs lekcij; Albert Ivanovič Kravčenko: Kulturologija [244]

(mp):
Vladimír Just: Slovník floskulí. Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy [246]

(pet):
Patrick Sériot: Struktura a celek. Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě [247]

(mp):
Miroslav Marcelli, Miroslav Petříček: Dublety [249]

(mp):
Dagmara Jaszewska: Nasza nedojzrała kultura: Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem [250]

(pet):
Jaroslav Kříž: Postavy a světy v klasických dílech moderní prózy [250]

(mp):
Vladimír Zuska: Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny [251]

(sek):
Tomek Kitliński: Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristewej [252]

(mpet):
Mario Perniola: Estetika 20. století [253]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz