Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2003

Sociological Journals Published in English in Central and Eastern Europe [906]

, . 2003. „Sociological Journals Published in English in Central and Eastern Europe .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (6): 906-906

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz