Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2003

Minutes of the Editorial Board Meeting of the Czech Sociological Review [903]

, . 2003. „Minutes of the Editorial Board Meeting of the Czech Sociological Review.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (6): 903-905

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz