Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2003

Stein Ringen:
Ian Shapiro: The State of Democratic Theory [899]

Ringen, Stein. 2003. „Ian Shapiro: The State of Democratic Theory.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (6): 899-902

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz