Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2003

Marek Skovajsa:
Jan-Erik Lane, Svante Ersson: Culture and Politics. A Comparative Approach [897]

Skovajsa, Marek. 2003. „Jan-Erik Lane, Svante Ersson: Culture and Politics. A Comparative Approach .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (6): 897-898

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz