Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2003

Andrew Roberts:
A Dictionary of Czech Culture [885]

Roberts, Andrew. 2003. „A Dictionary of Czech Culture.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (6): 885-892

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz