Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2003

Dana Hamplová:
Marriage and Educational Attainment: A Dynamic Approach to First Union Formation [841]

Hamplová, Dana. 2003. „Marriage and Educational Attainment: A Dynamic Approach to First Union Formation.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (6): 841-864

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz