Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2003

Claire Wallace:
Work Flexibility in Eight European Countries: A Cross-national Comparison [773]

Wallace, Claire. 2003. „Work Flexibility in Eight European Countries: A Cross-national Comparison.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (6): 773-794

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz