Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

(ms):
Nástin, kritika, klasifikace [752]

(ms), . 2003. „Nástin, kritika, klasifikace .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 752

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz