Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Hynek Jeřábek, Eva Veisová:
56. výroční konference asociace WAPOR poprvé v České republice [748]

Jeřábek, Hynek, Eva Veisová. 2003. „56. výroční konference asociace WAPOR poprvé v České republice .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 748-750

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz