Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Radka Radimská:
Doktorský výzkumný kurs Gender Equality and Men’s Practices in European - Welfare Regimes, Jurmala, Lotyšsko [743]

Radimská, Radka. 2003. „Doktorský výzkumný kurs Gender Equality and Men’s Practices in European - Welfare Regimes, Jurmala, Lotyšsko.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 743-744

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz