Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Dana Hamplová:
Historická demografie 26 [736]

Hamplová, Dana. 2003. „Historická demografie 26.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 736-736

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz