Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Miloslav Petrusek:
Barbara Szacka: Wprowadzenie do socjologii [734]

Petrusek, Miloslav. 2003. „Barbara Szacka: Wprowadzenie do socjologii.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 734-735

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz