Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Ivan Vodochodský:
Pavel Barša (ed.): Politika rodu a sexuální identity [719]

Vodochodský, Ivan. 2003. „Pavel Barša (ed.): Politika rodu a sexuální identity.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 719-721

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz