Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Miloslav Petrusek:
Gennadij Semjonovič Batygin 1951–2003 [712]

Petrusek, Miloslav. 2003. „Gennadij Semjonovič Batygin 1951–2003.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 712-716

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz