Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Jiří Musil:
Robert King Merton 1910–2003 [707]

Musil, Jiří. 2003. „Robert King Merton 1910–2003.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 707-711

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz