Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Hynek Jeřábek:
The Measurement of Opinion Leadership in Czech Sociological Research (The Personality Strength Scale as a Tool for Opinion Leadership Identification) [687]

Jeřábek, Hynek. 2003. „Měření názorového vůdcovství v českých sociologických výzkumech. PS-škála jako nástroj pro zjišťování názorového vůdcovství.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 687-706

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz