Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Radka Radimská:
The Individual and the Family: The Theory of Private Life According to François de Singly [667]

Radimská, Radka. 2003. „Individuum a rodina: teorie soukromého života podle Françoise de Singlyho.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 667-686

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz