Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Petr Matějů, Jana Straková:
The Role of the Family and the School in the Reproduction of Educational Inequalities. A Sociological Look at the Role of Multi-year Gymnasia in the Context of the Results of the PISA 2000 Study [625]

Matějů, Petr, Jana Straková. 2003. „Role rodiny a školy v reprodukci vzdělanostních nerovností. Sociologický pohled na úlohu víceletých gymnázií ve světle výzkumu PISA 2000.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 625-652

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz