Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

Karel Müller:
The Civil Society Concept: An Attempt at a Complementary Approach. Tocqueville’s Legacy and Giddens’ Perspective [607]

Müller, Karel. 2003. „Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup. Tocquevillovské dědictví a giddensovká perspektiva.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (5): 607-624

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz