Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2003

Czech issue

Content

Marek Skovajsa:
Editorial [444]

GENDER

Alena Křížková:
The Career Patterns of Women in Management. The Strategies of Women within the Gender Regime of Organisation [447]

Kateřina Nedbálková:
Does Prison Have a Gender? Masculinity and Femininity in Prison Subcultures [469]

EMPIRICAL RESEARCH

Klára Vlachová:
- Klára Vlachová: The Dynamics of Positive and Negative Party Identification in the Czech Republic [487]

Blanka Řeháková:
Friendship Patterns in Czech Society [509]

METHODOLOGY

Tomáš Kostelecký, Daniel Čermák:
Surveys and Aggregate Data Analysis – A Discussion of the Usability of Different Approaches in a Comparative Analysis of Political Behaviour [529]

REVIEW ARTICLE

Stein Ringen:
Europe on the Brink of Decline: Where Its Population Crisis Can Take Us [551]

DOCUMENTS

Miloslav Petrusek:
Jaroslav Kapr (*5. prosince 1933 – † 6. března 2003) [561]

REVIEWS

Jiří Musil:
Zdeňka Mansfeldová a Milan Tuček (eds.): Současná česká společnost [570]

Zdeněk Pavlík:
Ladislav Rabušic: Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě [573]

Jiří Šubrt:
Karel Müller: Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna [578]

Tomáš Kostelecký:
Martin Hampl a kol.: Regionální vývoj: Specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie [580]

Josef Fulka:
Pavel Barša: Panství člověka a touha ženy (Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem) [583]

Petr Skalník:
Ladislav Holý: Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti [585]

Aleš Sekot:
Božena Buchtová: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální fenomén [588]

INFORMATION

Jiří Kabele, Lubomír Mlčoch:
Konsolidace vládnutí a podnikání v ČR a v Evropské unii [591]

Jindřich Krejčí:
Zasedání CESSDA v Praze a integrace datových služeb [592]

Miloš Večeřa:
Seminář „Prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů [595]

Lucie Procházková:
Střední vrstvy v českých zemích od 18. století do současnosti [597]

Hana Hašková:
Reprodukční zdraví a sexuální život z genderové perspektivy [599]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz