Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2003

Marcela Linková:
Young Scientists Workshop [439]

Linková, Marcela. 2003. „Young Scientists Workshop.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (3): 439

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz