Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2003

Lubomír Brokl:
Tomáš Kostelecký: Political Parties after Communism. Developments in East-Central Europe [432]

Brokl, Lubomír. 2003. „Tomáš Kostelecký: Political Parties after Communism. Developments in East-Central Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (3): 432-434

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz