Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2003

Jana Straková:
International Large-scale Studies of Educational Achievement – The Involvement of the Czech Republic [411]

Straková, Jana. 2003. „International Large-scale Studies of Educational Achievement – The Involvement of the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (3): 411-424

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz