Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2003

Petr Matějů, Jiří Večerník:
Editorial: Czech Higher Education at the Crossroads [296]

Matějů, Petr, Jiří Večerník. 2003. „Editorial: Czech Higher Education at the Crossroads.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (3): 296-300

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz