Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Jan Řehák:
Information: Academic License of SPSS looks up their continuators [264]

Řehák, Jan. 1994. „Informace: Akademická licence SPSS hledá své pokračovatele.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 264

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz