Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Jan Řehák:
Annotation: Developer’s Kit – fully new feasibilities for using SPSS for Windows [263]

Řehák, Jan. 1994. „Anotace: Developer’s Kit – úplně nové možnosti pro užívání SPSS pro Windows.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 263-263

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz